Our Team of Doctors at Lotus Hospitals Visakhapatnam

Dr.Murali Santosh Buddha

Dr Ganesh Sanku

Dr. Karri Swamy

Dr. N V Vasudha

Dr. K. Subba Raju

Dr. I. Vani

Dr. B. Sireesha Rani

Dr. Purnima Kolli

Dr. A V Lakshman Sai Piridi

Dr. Shrikanth R

Dr. Dasari Lavanya

Dr. Karri Aruna

Dr. Vatsavai Ravi Varma

Dr. Sandhya Rani Vadamodala

Dr. V Ananth

Dr. V Nikita

Dr. Srujan Yalla

Dr. Kona Sirisha